Nhà thầu BT: Tuyến đường trục chính Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Tỉnh Quảng Nam (ĐT603) In
Viết bởi datquangda   
Thứ hai, 07 Tháng 1 2013 08:49

Dự án xây dựng Tuyến đường trục chính Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Tỉnh Quảng Nam.

Giai đoạn 1                    : Đoạn Km0+000 - Km0+3000

Chủ đầu tư                    : UBND TỈNH QUẢNG NAM

Nhà thầu BT                  : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT QUẢNG

Tiến độ thực hiện dự án  : ĐÃ HOÀN THÀNH, ĐI VÀO SỬ DỤNG 

Share this post