barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam mat ong nguyen chat
Thông báo số: 13/2014/TB/TĐĐQ/NAK In Email
Viết bởi Datquang   
Thứ năm, 06 Tháng 3 2014 00:00

V/v :Xử lý vi phạm Hợp đồng hợp tác đầu tư số 10/2009/HĐGV-HTĐT ngày 23/7/2009 liên quan đến Lô đất

ký hiệu 04-TT14 tại khu đô thị mới Nam An Khánh.


CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ĐẤT QUẢNG

Số : 13 /2014/TB-TĐĐQ/NAK


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2014


Kính gửi:                 Bà ĐOÀN THỊ KIM DUNG

                             Địa chỉ: Số 14 Thành Công, Tập thể Da - Cao su, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.


      Kể từ ngày 01/7/2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng đã dừng thực hiện và đơn phương chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư số: 10/2009/HĐGV- HĐHT, ngày 23/7/2009, giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cộng Đồng Đất Quảng (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng) với Bà Đoàn thị Kim Dung về việc hợp tác góp vốn đầu tư tạo lập nhà ở tại Lô đất ký hiệu 04-TT14 tại khu đô thị mới Nam An Khánh với lý do Bà Đoàn Thị Kim Dung đã vi phạm các thỏa thuận quy định tại Hợp đồng.

      Hiện tại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng đã chấm dứt quyền đầu tư của Bà Đoàn Thị Kim Dung vào lo đất nói trên, đồng thời tiến hành xử lý tiền góp vốn của bà Đoàn Thị Kim Dung theo quy định của pháp luật và Hợp đồng hợp tác đầu tư được áp dụng trong trường hợp Bên góp vốn (Bà Đoàn Thị Kim Dung) vi phạm các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng.

      Để xử lý việc thanh quyết toán tiền vốn góp và hoàn tất các nghĩa vụ khác liên quan giữa hai bên khi chấm dứt hợp đồng, kể từ ngày 01/07/12 cho đến nay công ty chúng tôi đã rất nhiều lần gửi Thông báo bằng văn bản tới Bà Đoàn Thị Kim Dung theo đúng địa chỉ và tên người giao dịch đã được nêu tại Hợp đồng hợp tác đầu tư số 10/2009/HĐGV-HĐHT, ngày 23/7/2009 thế nhưng, tất cả các đơn vị thực hiện chức năng dịch vụ chuyển phát thư tín do chúng tôi sử dụng để giao dịch đều không thể liên hệ được với Bà Đoàn Thị Kim Dung hoặc người có trách nhiệm liên quan để gửi tới tận tay Bà Đoàn Thị Kim Dung các văn bản thông báo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng. Để đảm bảo tất cả các thư tín giao dịch với các khách hàng bằng văn bản của Công ty được chuyến đến tận tay người nhận, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng đã sử dụng dịch vụ chuyển phát thư tín có đảm báo và báo phát lại nên khi các nhân viên chuyển phát thư tín đến địa chỉ giao dịch của Bà Đoàn Thị Kim Dung và liên hệ qua điện thoại di động...................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................


Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng:

Địa chỉ: Tầng 20 toàn nhà Licogi 13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0466819999

Xin vui lòng liên hệ làm việc trong giờ hành chính!


            Trân trọng.

Nơi nhận :

-           Như K/g

-         HĐQT (B/c)

-        Lưu VP ./. 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT QUẢNG

KT Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám Đốc 

(Đã ký)

  

Trần văn CươngShare this post


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: