Thông báo số : 61/2012/TB-TĐĐQ In
Thứ tư, 19 Tháng 9 2012 09:35

V/v :Xử lý vi phạm đơn phương chấm dứt các Hợp đồng hợp tác đầu tư và Hợp đồng mua bán nhà ở đối với một số Nhà đầu tư và khách hàng mua nhà ở tại dự án “Khu nhà ở thấp tầng ký hiệu TT14 và TT17 tại Khu Đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội”

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ĐẤT QUẢNG

­­­­­­­­­­

Số : 61 /2012/TB-TĐĐQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ---------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012THÔNG BÁO

V/v : Xử lý vi phạm đơn phương chấm dứt các Hợp đồng hợp tác đầu tư và Hợp đồng mua bán nhà ở đối với một số Nhà đầu tư và khách hàng mua nhà ở tại dự án “Khu nhà ở thấp tầng ký hiệu TT14 và TT17 tại Khu Đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội”
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng (Công ty Đất Quảng) là chủ đầu tư cấp II của Dự án khu nhà vườn ký hiệu TT14TT17 tại khu Đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 09/2009/HĐCN-NAK, ngày 22/7/2009 với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch và tiến độ đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, Công ty Đất Quảng đã thực hiện biện pháp đơn phương chấm dứt hợp đồng để kiên quyết xử lý các vi phạm hợp đồng của các Nhà đầu tư góp vốn tạo lập nhà ở và các khách hàng mua nhà ở đối với các Hợp đồng hợp tác đầu tưHợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai như sau :

I. Áp dụng các quy định tại Mục c; d; e, Khoản 8.1, Điều 8 của “Hợp đồng mua bán nhà ở” thực hiện quyền “Đơn phương chấm dứt hợp đồng” đối với các trường hợp vi phạm Hợp đồng mua bán nhà ở của các khách hàng sau :

1 Ông NGUYỄN HOÀI NAM

- Địa chỉ : P1808, Tầng 18, Tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

-           Hợp đồng số 11/2011/HĐ-MBNƠ/TĐĐQ ký ngày 16/9/2011 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng với Ông Nguyễn Hoài Nam về việc Mua – Bán căn nhà tại Lô đất số 11 thuộc Ô đất TT14.

-           Đã hoàn tất thủ tục thanh lý và thanh quyết toán Hợp đồng mua bán nhà ở tại Biên bản thanh lý hợp đồng số 11/BBTL-HĐMBNƠ/TĐĐQ ngày 16/9/2012.

2ĐOÀN PHƯƠNG THÚY

-           Địa chỉ : Số 2, Ngõ 388 phố Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội.

-           Hợp đồng số 26/2011/HĐ-MBNƠ/TĐĐQ ký ngày 26/10/2011 giữa Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đất Quảng với Bà Đoàn Phương Thúy về việc Mua – Bán căn nhà tại  Lô đất số 02 thuộc Ô đất TT17.

II. Áp dụng các quy định tại Khoản 6.2.2 và 6.2.5, Điều 6 của “Hợp đồng hợp tác đầu tư” thực hiện quyền “Đơn phương chấm dứt hợp đồng” đối với các trường hợp vi phạm Hợp đồng hợp tác đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ góp vốn của các Nhà đầu tư góp vốn sau :

1 Ông MAI THANH ĐỨC

- Địa chỉ : Số 4, Ngách 71/66, Ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

-           Hợp đồng hợp tác đầu tư số 17/2009/HĐGV-HTĐT ký ngày 28/07/2009 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cộng đồng Đất Quảng (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng)  và Ông Mai Thanh Đức về việc hợp tác góp vốn đầu tư tạo lập nhà ở tại Lô đất số 17 thuộc Ô đất TT14.

2 ĐOÀN THỊ KIM DUNG

- Địa chỉ : Tập thể Da – Cao su, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

-           Hợp đồng hợp tác đầu tư số : 10/2009/HĐGV-HĐHT, ngày 23/7/2009, giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cộng Đồng Đất Quảng (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng) với Bà Đoàn Thị Kim Dung về việc hợp tác góp vốn đầu tư tạo lập nhà ở tại Lô đất số 04 thuộc Ô đất TT14

III.       Áp dụng các quy định tại Khoản 6.2.3 và Khoản 6.2.4, Điều 6 của “Hợp đồng hợp tác đầu tư” dừng thực hiện hợp đồng, rút quyền đầu tư đối với các Nhà đầu tư vi phạm nghĩa vụ góp vốn đầu tư theo thỏa thuận tại Khoản 4.2.4, Điều 4 của “Hợp đồng hợp tác đầu tư” theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP:

1 LÊ MINH THƯ.

-           Địa chỉ : Số 60E, Tổ 7B, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

-           Hợp đồng hợp tác đầu tư số : 11/2009/HĐGV-HĐHT, ngày 23/7/2009, giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cộng Đồng Đất Quảng (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng) với Bà Lê Minh Thư về việc hợp tác góp vốn đầu tư tạo lập nhà ở tại Lô đất số 03 thuộc Ô đất TT14

2 TRỊNH THỊ LAN ANH.

- Địa chỉ : 49 Phan Chu Trinh, Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.

- Hợp đồng hợp tác đầu tư số : 18/2009/HĐGV-HĐHT, ngày 29/7/2009, giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cộng Đồng Đất Quảng (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng) với Bà Trịnh Thị Lan Anh  về việc hợp tác góp vốn đầu tư tạo lập nhà ở tại Lô đất số 05 thuộc Ô đất TT14

3 NGUYỄN THU PHƯƠNG.

- Địa chỉ : Số 6 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

-           Hợp đồng hợp tác đầu tư số : 35/2009/HĐGV-HĐHT, ngày 08/10/2009, giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cộng Đồng Đất Quảng (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng) với Bà Nguyễn Thu Phương về việc hợp tác góp vốn đầu tư tạo lập nhà ở tại Lô đất số 06 thuộc Ô đất TT14

4 NGUYỄN THỊ CAM.

- Địa chỉ : Số nhà 21-A2, ngõ 66, phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Hợp đồng hợp tác đầu tư số : 47/2009/HĐGV-HĐHT, ngày 23/10/2009, giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cộng Đồng Đất Quảng (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng) với Bà Nguyễn Thị Cam về việc hợp tác góp vốn đầu tư tạo lập nhà ở tại Lô đất số 08 thuộc Ô đất TT14

5 Ông TRẦN ĐỨC QUÝ – ĐỖ MINH TIẾN.

- Địa chỉ : P108 – C8, Nghĩa Tân, Từ Liêm, Hà Nội.

-           Hợp đồng hợp tác đầu tư số : 12/2009/HĐGV-HĐHT, ngày 27/10/2009, giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cộng Đồng Đất Quảng (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng) với Bà Nguyễn Thị Thu về việc hợp tác góp vốn đầu tư tạo lập nhà ở tại Lô đất số 12 thuộc Ô đất TT17

6 Ông NGUYỄN ANH ĐỨC

- Địa chỉ : Số 54, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hợp đồng hợp tác đầu tư số : 16/2009/HĐGV-HĐHT, ngày 15/10/2009, giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cộng Đồng Đất Quảng (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng) với Bà Nguyễn Anh Đức về việc hợp tác góp vốn đầu tư tạo lập nhà ở tại Lô đất số 15 thuộc Ô đất TT17

7 ĐỖ THỊ HOÀNG

- Địa chỉ : P314 – CT4, khu đô thị Mỹ Đình – Mễ trì, Từ liêm, Hà Nội.

-           Hợp đồng hợp tác đầu tư số : 44/2009/HĐGV-HĐHT, ngày 04/03/2009, giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cộng Đồng Đất Quảng (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng) với Bà Đỗ Thị Hoàng về việc hợp tác góp vốn đầu tư tạo lập nhà ở tại  Lô đất số 16 thuộc Ô đất TT14

8 VÕ THỊ THANH XUÂN

- Địa chỉ : Số 31A, ngách 31/46, Xuân Diệu, Quảng An.

-           Hợp đồng hợp tác đầu tư số : 22/2009/HĐGV-HĐHT, ngày 07/10/2009, giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cộng Đồng Đất Quảng (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng) với Bà Võ Thị Thanh Xuân về việc hợp tác góp vốn đầu tư tạo lập nhà ở tại  Lô đất số 19 thuộc Ô đất TT14

9 ĐỖ HOÀI ANH

- Địa chỉ : Số 30 phố Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

-           Hợp đồng hợp tác đầu tư số : 49/2009/HĐGV-HĐHT, ngày 02/11/2009, giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Cộng Đồng Đất Quảng (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng) với Bà Võ Thị Thanh Xuân về việc hợp tác góp vốn đầu tư tạo lập nhà ở tại  Lô đất số 17 thuộc Ô đất TT17

Trong quá trình thực hiện “Hợp đồng”, các khách hàng/nhà đầu tư là các Ông và Bà có tên nêu trên đã không nghiêm túc thực hiện các cam kết được quy định trong “Hợp đồng” giữa các Bên, dẫn tới việc vi phạm không thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ góp vốn và/hoặc thanh toán theo quy định tại “Hợp đồng”. Cụ thể: Các khách hàng/nhà đầu tư có tên nêu trên đã chậm thanh toán tiền góp vốn và/hoặc tiền mua nhà theo tiến độ đã cam kết với thời gian kéo dài, trong khi Công ty Đất Quảng đã nhiều lần gửi thông báo bằng văn bản nhưng các khách hàng/nhà đầu tư không có thiện chí giải quyết thỏa đáng phù hợp với các cam kết giữa các Bên.

Chính vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ đầu tư và các khách hàng/nhà đầu tư khác đã nghiêm túc thực hiện cam kết trong “Hợp đồng”, Công ty Đất Quảng đã tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định để thực hiện quyền dừng “Hợp đồng” rút quyền đầu tư và/hoặc đơn phương chấm dứt đối với các “Hợp đồng”Công ty Đất Quảng đã ký kết với các khách hàng/nhà đầu tư có tên nêu trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT QUẢNG CÓ THÔNG BÁO CHÍNH THỨC NHƯ SAU:


1.         Kể từ ngày 01/06/2012,  mọi giao dịch về Quyền tài sản và/hoặc Tài sản là các Căn nhà và/hoặc Lô đất có liên quan đến các “Hợp đồng” với các khách hàng/ nhà đầu tư có tên nêu trên nếu không phải là do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng xác lập và thực hiện đều không có giá trị pháp lý.

2.         Hiện nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng đang là chủ sở hữu các Quyền về tài sản (Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu công trình kiến trúc gắn liền trên đất) đối với các Căn nhà tại các Lô đất được nêu trong Thông báo này;

3.         Bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Quyền tài sản và/hoặc Tài sản là các Căn nhà và/hoặc Lô đất được xác lập và thực hiện bởi các Ông - Bà đã nêu trong Thông báo này với bất kỳ Cá nhân và/hoặc Tổ chức nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng đều không có giá trị pháp lý.

4.         Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng sẽ không giải quyết và không có trách nhiệm về các hậu quả pháp lý gây thiệt hại tới các Cá nhân và Tổ chức khi thực hiện các giao dịch về Quyền tài sản và/hoặc Tài sản là các Căn nhà và/hoặc Lô đất liên quan đến các “Hợp đồng” nêu trên mà không phải do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng xác lập và thực hiện.

5.         Việc tiến hành các giao dịch về Quyền tài sản và/hoặc Tài sản là các Căn nhà và/hoặc Lô đất kể trên sẽ được Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng thực hiện theo đúng trình tự và thủ tục phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng sẽ có thông báo công khai chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời sẽ Ủy quyền cho Sàn giao dich bất động sản có chức năng để thực hiện các giao dịch về Quyền tài sản và/hoặc Tài sản là các Căn nhà và/hoặc Lô đất kể trên khi hội đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy định của Công ty.

VẬY CÔNG TY ĐẤT QUẢNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO !

Nơi nhận :

-           Các tổ chức cá nhân liên quan;

-           Các Quý vị Đầu tư quan tâm;

-           Các Cơ quan có thẩm quyền;

-           Văn phòng Luật sư Gia Khánh;

-           Các CQ thông tin đại chúng;

-           Webside Công ty;

-           Lưu : VP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT QUẢNG

KT Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám Đốc

(Đã ký)

Trần văn Cương


Share this post


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: