barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam mat ong nguyen chat
Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) In Email
Viết bởi Datquang   
Thứ năm, 31 Tháng 8 2017 01:07

 Ngày 29/8/2017, Văn phòng Tập Đoàn Đất Quảng tại Quảng Nam, Chi bộ cơ sở Tập Đoàn Đất Quảng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) cho toàn thể đảng viên trong Chi bộ cơ sở của Tập Đoàn Đất Quảng.Tới dự Hội nghị có Đồng chí Lưu Thị Bích Ngọc Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam và Đồng chí Trần Thị Duy Anh – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam. Tại Hội nghị Đồng chí: Lưu Thị Bích Ngọc đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chủ trì Hội nghị: Đ/c Nguyễn Viết Dũng – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Đất Quảng

 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Các đại biểu dự hội nghị được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, qua  đó giúp cho các cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác .Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tập Đoàn Đất Quảng (P.V.T)

Share this post