barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam mat ong nguyen chat
Danh sách Chi Bộ cơ sở Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đất Quảng In Email
Viết bởi Datquang   
Thứ ba, 14 Tháng 4 2015 01:38


 Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng được thành lập với 12 đảng viên chính thức, đồng chí Nguyễn Viết Dũng - Chủ Tịch HĐQT Công ty được chỉ định là Bí thư Chi bộ theo Quyết định số 2460-QĐ/ĐUK ngày 20/11/2014 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quảng Nam về việc thành lập Chi bộ cơ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp Quảng Nam.Ngày 31 tháng 01 năm 2015, Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng đã long trọng tổ chức lễ ra mắt tại Trụ sở làm việc Tập Đoàn Đất Quảng tại Quảng Nam và chính thức đi vào hoạt động kể từ đó đến nay. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quảng Nam, nên đến nay Chi bộ Đảng Công ty đã được nâng lên tổng số 9 đồng chí Đảng viên chính thức.


                                       DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN ĐANG SINH HOẠT TẠI CHI BỘ:

                                                  CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẤT QUẢNG

                                                        (Có đến ngày 13 /7 /2016)


STT

Họ và tên

Quê quán

Ngày vào Đảng chính thức

Trình độ hiện nay

LLCT

Chuyên môn


1


Nguyễn Viết DũngĐiện Ngọc – Điện Bàn – Q.Nam


05/7/2015


Trung cấp


Cử nhân


2


Võ Văn ChungĐiện Ngọc – Điện Bàn – Q.Nam


12/12/2009


Sơ cấp


Kỹ sư


3Nguyễn Viết Điện


Điện Ngọc – Điện Bàn – Q.Nam


29/3/2008


Sơ cấp


Th.s


4Đỗ Hữu Nam


Xã Hành Thịnh – Nghĩa Hành – Q. Ngãi


20/9/2006


Sơ cấp


Kỹ sư


5


Lê Công TâmĐiện Ngọc – Điện Bàn – Q.Nam


04/6/2010


Sơ cấp


Kiến trúc sư


6Trần Việt Hạnh


Điện An – Điện Bàn – Q.Nam


09/9/2012


Sơ cấp


Cử nhân


7Nguyễn Tấn Thùy


Điện Ngọc – Điện Bàn – Q.Nam


09/12/2009


Sơ cấp


Kỹ sư


8


Nguyễn Tiến Nghiệp


 

Hà Nội


28/7/2012


Sơ cấp

 

Tr. Cấp


9Nguyễn Thị Ánh


Điện Ngọc – Điện Bàn – Q.Nam


03/2/2015


Sơ cấp


TC


10Ngô Thị Mộng Trinh


Vĩnh Điện – Điện Bàn – Q.Nam


2016


Sơ cấp


Cử nhân


11Nguyễn Văn Dũng


Đại Thắng – Đại Lộc – Q. Nam


2016


Sơ cấp


Tr.Cấp


12


13


14


Phan Văn Đáng


Thiều Thị Phan


Phạm Đình


Điện Ngọc – Điện Bàn – Q.Nam

Điện Ngọc – Điện Bàn – Q.Nam


Điện Ngọc – Điện Bàn – Q.Nam


2016


20162016


Sơ cấp


Sơ cấpSơ cấp


Kỹ sư


Cử nhânKỹ Sư

 

Ngay sau khi thành lập, Chi bộ Công ty đã xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ chức Đảng cơ sở tại công ty, theo đó quy định nhiệm vụ, hoạt động của Chi ủy, Chi bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện phê bình và tự phê bình, phát huy vai trò lãnh đạo tiên phong của Đảng trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tham gia hoạch định phương hướng hoạt động, định hướng chính sách phát triển bền vững của công ty. Đảng viên trong chi bộ phát huy được vai trò Đảng viên trên từng nhiệm vụ thực hiện tại công ty theo đúng Quy định 170-QĐ/TW ngày 07/03/2013 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân.

      Chi bộ Công ty đã tập trung xây dựng Nghị quyết Chi bộ sát hợp với tình hình thực tế tại công ty; Quan tâm chất lượng sinh hoạt; Luôn gương mẫu trong các hoạt động phổ biến, quán triệt và Lãnh đạo Đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi sai trái, lệch lạc. Đặc biệt, Chi bộ luôn chú trọng đến các luật pháp chi phối hoạt động của công ty như Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Luật Đất Đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật kinh doanh Bất động sản, Luật nhà ở và các Văn bản pháp luật chuyên ngành khác....nhằm nắm bắt và phổ biến kịp thời thông tin tới các Đảng viên và toàn thể quần chúng trong Công ty. Phát triển Đảng cơ sở được Chi bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trên cơ sở đề xuất, giới thiệu quần chúng tích cực và đoàn viên ưu tú, Chi bộ đã lựa chọn ra những cán bộ ưu tú gửi đi học lớp cảm tình Đảng.

      Do tính chất đặc thù của doanh nghiệp ngoài quốc doanh, vì vậy Chi ủy và Chi bộ Công ty đã xây dựng Quy chế hoạt động trong đó thể hiện mối quan hệ giữa Tổ chức Đảng cơ sở với HĐQT và Chủ tịch HĐQT; Sự lãnh đạo của Đảng với Đoàn Thanh Niên và Công Đoàn công ty nhằm xây dựng mối quan hệ và hoạt động Đảng của công ty có hiệu quả và thiết thực hơn; Thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của điều lệ, chú trọng đổi mới phương thức sinh hoạt đảm bảo nội dung sinh hoạt luôn bám sát hoạt động của công ty, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng và trong toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong công ty đảm bảo mọi hoạt động của công ty đều dựa trên các quy trình được xây dựng minh bạch, rõ ràng; Xây dựng công ty trở thành tập thể có tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào các chỉ thị Nghị quyết và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, không bị ảnh hưởng, chi phối bởi các luồng tư tưởng lệch lạc, không có biểu hiện tiêu cực, không tham gia bất kỳ tổ chức chính trị nào ngoài Đảng. Từ đó xây dựng và định hướng nhận thức chung trong tập thể ban lãnh đạo và công nhân viên công ty đều thấy rõ vai trò đặc biệt to lớn của việc thành lập Chi bộ Đảng tại doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể song song với việc tiếp cận kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói riêng, giúp các hoạt động của Công ty thuận lợi và thành công hơn. Các chế độ, chính sách có thể đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của cán bộ nhân viên và tạo ra môi trường làm việc tốt nhất.

      Chi bộ cơ sở Đảng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng đang ngày càng trưởng thành, phát huy sức mạnh của cơ sở Đảng trong sạch - vững mạnh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp theo Chỉ thị 07-CT/TW (ngày 23-11-1996) của Bộ Chính trị.


                                                                                                                                                                                                           Datquangda

Share this post