barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam mat ong nguyen chat
Dự án nạo vét Sông Cổ Cò
UBND tỉnh Quảng Nam - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư trao chứng nhận nhà đầu tư: Tập Đoàn Đất Quảng về dự án Nạo vét Khơi thông Sông Cổ Cò đoàn từ Km 16+000 đến Km 18+900 In Email
Viết bởi Datquang  -  Thứ tư, 20 Tháng 7 2016 09:07
Hình ảnh Ngày 25 tháng 11 năm 2015 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam trao Giấy chứng nhận đầu tư số 2463170037 cho nhà đâu tư: Tập Đoàn Đất Quảng vê việc: Nạo vét khơi thông sông Cổ Cò đoạn từ Km 16+000 đến Km 18+900 nhằm phát triển
Đọc thêm...