barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam mat ong nguyen chat
Quyết định về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị ĐAT QUANG Green City tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc In Email

altNgày 06 tháng 09 năm 2013, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quang Nam đã ra Quyết định về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị  ĐAT QUANG Green City tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng làm chủ đầu tư dự án xây dựng với diện tích khoảng 15,5ha. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng có trách nhiệm thực hiện đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị DAT QUANG Green City theo đúng quy định hiện hành của Nhà nướcalt

Share this post